ul. J. Uphagena 27,
80-237, Gdańsk

Pomagamy komunikować się w czasie kryzysu

Nie taki kryzys straszny, jeśli zabierzemy się za niego spokojnie i merytorycznie. W Inntu mamy duże doświadczenie w pracy z kryzysami technicznymi, organizacyjnymi czy społecznymi. I przede wszystkim – komunikacyjnymi. 

Jesteśmy tam, gdzie trzeba szybko zrozumieć i uchwycić sytuację, w której wszystko się zmienia, potrzeba szybkiej komunikacji i trzeba działać JUŻ.

Określamy cele komunikacyjne, pomagamy wdrożyć procedury, zarządzać zmianami w kryzysie. Przygotowujemy treści i dobieramy kanały komunikacji tak, by wesprzeć rozwiązanie kryzysu poprzez komunikację. Ułatwiamy, udrażniamy, pomagamy przejść przez wzburzone fale.

Jak będziemy pracowali z Twoim kryzysem? 

Posługujemy się autorskimi technikami i formatami, które pozwalają szybko ocenić sytuację i wdrożyć rozwiązania komunikacyjne, które umożliwiają zupełnie nowe otwarcie. Najpierw oceniamy wspólnie sytuację, później planujemy i wdrażamy konkretne działania. Wśród narzędzi, którymi pracujemy, są m.in.:  

  • mapa interesariuszy ® – z kim utrzymujemy relacje? O kogo powinniśmy poszerzyć nasz krąg przyjaciół? Czy komuś możemy pomóc? Jak to niego dotrzeć? Kogo i do czego powinniśmy skłonić? A kogo po prostu obserwować? – dwa godzinne ćwiczenia z osobami decyzyjnymi i “społecznie zorientowanymi” pozwalają na określenie bliskiego i dalszego kręgu wspierającego i antagonistycznego. Pozwalają określić, jakie działania warto podjąć, by poprawić swoją sytuację. 
  • interesariusze wewnętrzni i komunikacja firmowa – kluczowe dla szybkiego wyjścia z kryzysu. Ważny element mapy interesariuszy. Warto zrobić osobne ćwiczenie: Kto nas wesprze w zmianie? Kto tchnie optymizm w zespół zmęczony stresem przed kryzysem? Jak dotrzeć do pracowników? Jak opowiedzieć w firmie o nowych wyzwaniach? Ważny moment. Kto nie ma sprawnej komunikacji wewnętrznej obniża swoje szanse na wygranie z kryzysem – świetne do pracy z managerami HR 
  • Content Communication ToolKit ®  – warsztat, który pozwala na określenie efektywnych kanałów komunikacji dla wybranych grup odbiorców. Efektywnych organizacyjnie i kosztowo. Niezbędny, gdy trzeba pilnie zmieniać komunikację i na nowo wyznaczać jej tory. Znakomity dla połączonych sił marketingu i sprzedaży. 
  • Karty komunikacji kryzysowej ® – uporządkowany format pozwalający przygotować się do zmian. Jak wyłapać podejrzane sygnały? Kogo powiadomić? Co się stanie, jeśli ryzyko zamieni się w realne zagrożenie? Co i komu powiedzieć? Jak sprawdzić, czy mamy potrzebne dane? — z doświadczenia inn|tu: przy zgranym i chętnym do działań zespole, opracowanie karty dla zagrożenia zajmuje około godziny…
Jak możemy pomóc w Twoim kryzysie?

Kto zajmie się Twoim kryzysem?

Maciej Kuźmicz
Strateg, w obszarze komunikacji kryzysowej specjalizuje się w branży finansowej. Ma 20 lat doświadczenia w działaniach komunikacyjnych: corporate communications, relacjach z mediami, w komunikacji zarządów i aktywizacji sieci sprzedaży. Projektuje, przygotowuje i wdraża strategiczne plany komunikacji oraz wdraża zarządzanie relacjami z wymagającymi interesariuszami (np. przedstawiciele sieci sprzedaży, organizacji pozarządowych i grup nacisku, aktywiści)
Alina Geniusz-Siuchnińska
Liderka praktyki komunikacji kryzysowej inn|tu, z dyplomem MBA. 20 lat spędziła w dużych firmach, gdzie zajmowała się komunikacją z mediami, wewnętrzną, korporacyjną. Z jej usług korzystało m.in. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (komunikacja kryzysowa przed Euro2012), sektor samorządowy i największe spółki energetyczne w Polsce. Prowadzi warsztaty i coaching z zarządzania interesariuszami i zarządzania ryzykiem reputacji.
Joanna Kuźmicz
Ekspertka komunikacji korporacyjnej, menedżerka i trenerka. Wpisuje działania kryzysowe w szeroki plan komunikacji korporacyjnej - koncentrując się nie tylko na rozwiązywaniu konfliktu, ale również na projektowaniu i wdrażaniu działań osłonowych oraz promocyjnych na rzecz marki, również w działaniach z zarządami i top-managerami. Tworzyła i wdrażała kampanie, które zdobywały polskie oraz międzynarodowe nagrody branżowe tj.: Sabre Awards, Excellence Awards, Złote Spinacze.