ul. J. Uphagena 27,
80-237, Gdańsk

Pomagamy komunikować się w czasie kryzysu

Nie taki kryzys straszny, jeśli zabierzemy się za niego spokojnie i merytorycznie. W Inntu mamy duże doświadczenie w pracy z kryzysami technicznymi, organizacyjnymi czy społecznymi. I przede wszystkim – komunikacyjnymi. 

Jesteśmy tam, gdzie trzeba szybko zrozumieć i uchwycić sytuację, w której wszystko się zmienia, potrzeba szybkiej komunikacji i trzeba działać JUŻ.

Określamy cele komunikacyjne, pomagamy wdrożyć procedury, zarządzać zmianami w kryzysie. Przygotowujemy treści i dobieramy kanały komunikacji tak, by wesprzeć rozwiązanie kryzysu poprzez komunikację. Ułatwiamy, udrażniamy, pomagamy przejść przez wzburzone fale.

Jak będziemy pracowali z Twoim kryzysem? 

Posługujemy się autorskimi technikami i formatami, które pozwalają szybko ocenić sytuację i wdrożyć rozwiązania komunikacyjne, które umożliwiają zupełnie nowe otwarcie. Najpierw oceniamy wspólnie sytuację, później planujemy i wdrażamy konkretne działania. Wśród narzędzi, którymi pracujemy, są m.in.:  

  • mapa interesariuszy ® – z kim utrzymujemy relacje? O kogo powinniśmy poszerzyć nasz krąg przyjaciół? Czy komuś możemy pomóc? Jak to niego dotrzeć? Kogo i do czego powinniśmy skłonić? A kogo po prostu obserwować? – dwa godzinne ćwiczenia z osobami decyzyjnymi i “społecznie zorientowanymi” pozwalają na określenie bliskiego i dalszego kręgu wspierającego i antagonistycznego. Pozwalają określić, jakie działania warto podjąć, by poprawić swoją sytuację.
  • interesariusze wewnętrzni i komunikacja firmowa – kluczowe dla szybkiego wyjścia z kryzysu. Ważny element mapy interesariuszy. Warto zrobić osobne ćwiczenie: Kto nas wesprze w zmianie? Kto tchnie optymizm w zespół zmęczony stresem przed kryzysem? Jak dotrzeć do pracowników? Jak opowiedzieć w firmie o nowych wyzwaniach? Ważny moment. Kto nie ma sprawnej komunikacji wewnętrznej obniża swoje szanse na wygranie z kryzysem – świetne do pracy z managerami HR
  • Content Communication ToolKit ®  – warsztat, który pozwala na określenie efektywnych kanałów komunikacji dla wybranych grup odbiorców. Efektywnych organizacyjnie i kosztowo. Niezbędny, gdy trzeba pilnie zmieniać komunikację i na nowo wyznaczać jej tory. Znakomity dla połączonych sił marketingu i sprzedaży.
  • Karty komunikacji kryzysowej ® – uporządkowany format pozwalający przygotować się do zmian. Jak wyłapać podejrzane sygnały? Kogo powiadomić? Co się stanie, jeśli ryzyko zamieni się w realne zagrożenie? Co i komu powiedzieć? Jak sprawdzić, czy mamy potrzebne dane? — z doświadczenia inn|tu: przy zgranym i chętnym do działań zespole, opracowanie karty dla zagrożenia zajmuje około godziny…
Jak możemy pomóc w Twoim kryzysie?

Kto zajmie się Twoim kryzysem?

Maciej Kuźmicz
Strateg, w obszarze komunikacji kryzysowej specjalizuje się w branży finansowej. Ma 20 lat doświadczenia w działaniach komunikacyjnych: corporate communications, relacjach z mediami, w komunikacji zarządów i aktywizacji sieci sprzedaży. Projektuje, przygotowuje i wdraża strategiczne plany komunikacji oraz wdraża zarządzanie relacjami z wymagającymi interesariuszami (np. przedstawiciele sieci sprzedaży, organizacji pozarządowych i grup nacisku, aktywiści)
Alina Geniusz-Siuchnińska
Liderka praktyki komunikacji kryzysowej inn|tu, z dyplomem MBA. 20 lat spędziła w dużych firmach, gdzie zajmowała się komunikacją z mediami, wewnętrzną, korporacyjną. Z jej usług korzystało m.in. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (komunikacja kryzysowa przed Euro2012), sektor samorządowy i największe spółki energetyczne w Polsce. Prowadzi warsztaty i coaching z zarządzania interesariuszami i zarządzania ryzykiem reputacji.
Joanna Kuźmicz
Ekspertka komunikacji korporacyjnej, menedżerka i trenerka. Wpisuje działania kryzysowe w szeroki plan komunikacji korporacyjnej - koncentrując się nie tylko na rozwiązywaniu konfliktu, ale również na projektowaniu i wdrażaniu działań osłonowych oraz promocyjnych na rzecz marki, również w działaniach z zarządami i top-managerami. Tworzyła i wdrażała kampanie, które zdobywały polskie oraz międzynarodowe nagrody branżowe tj.: Sabre Awards, Excellence Awards, Złote Spinacze.

    formularzskontaktuj się z nami

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od Inntu sp. z o.o. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest Inntu sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. J. Uphagena 27. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności