fbpx

Jak za pomocą komunikacji zmieniać postrzeganie uciążliwej działalności? Brązowy Spinacz dla kampanii “Dlaczego z Szadółek nie pachnie”.

Małgorzata Pryśko-Grobelna
Małgorzata Pryśko-Grobelna
poniedziałek, 02 stycznia 2023 Nagrody

Jednym z trudniejszych tematów społecznych, z jakim zmaga się Gdańsk, jest oddziaływanie Zakładu Utylizacyjnego na najbliższe otoczenie. Inntu, wspólnie z zakładem, wypracowało standardy powiadamiania o uciążliwościach. Nasze działania w ramach kampanii “Dlaczego z Szadółek nie pachnie” zaowocowały przyznaniem w 2021 nagrody Brązowego Spinacza w obszarze Public Affairs.  

Mieszkańcy od lat skarżą się na uciążliwe zapachy generowane przez Zakład Utylizacyjny w Gdańsku. Piszą o tym regularnie media, aktywiści krytykują zakład i domagają się konkretnych rozwiązań. Problem jest złożony – z jednej strony rozwój miasta, którego dzielnice rozrastając się, zbliżyły się do granic zakładu. Z drugiej – charakter działalności ZU, który uniemożliwia całkowitą eliminację uciążliwości.

Najtrudniejsze zadanie?

Celem działań komunikacyjnych była zmiana sposobu prowadzenia dyskusji: rezygnacja z emocjonalnych oskarżeń i powrót do merytorycznej debaty. Zakład chciał dokładnie wiedzieć, jak wpływa na otoczenie i jak jest odbierany przez sąsiadów. Jednocześnie musiał też otwarcie powiedzieć mieszkańcom, że problem uciążliwości zapachowych nie zostanie zupełnie wyeliminowany.  

Główną osią komunikacji stała się kampania „Dlaczego z Szadółek nie pachnie. Poznaj prawdę o śmiechach”.  Komunikaty koncentrowały się przede wszystkim na rzetelnym informowaniu o działalności zakładu, charakterze podejmowanych prac oraz na wpływie, jaki wywierają one na bliższe i dalsze otoczenie. W ramach kampanii wykorzystane zostały różnorodne narzędzia, między innymi komunikacja bezpośrednia – spotkania z radnymi, mailingi do deweloperów, a także monitorowanie zgłoszeń uciążliwości, pozwalające określić skalę problemu. 

Informowaliśmy mieszkańców każdego dnia

Częścią projektu stała się procedura codziennego raportowania o stanie prac w zakładzie, połączona z informacją na temat warunków meteorologicznych i ekspercką oceną prawdopodobieństwa pojawienia się uciążliwości zapachowych. Raport, pierwsze takie narzędzie w Polsce wykorzystywane w przedsiębiorstwie tego typu, wypracowany został wspólnie z Inntu. Jego powstanie poprzedzone było dokładną analizą benchmarków z innych branż oraz warsztatem, którego celem było zbudowanie struktury raportu a także świadomości, jak ważne jest transparentne przekazywanie informacji. Codzienny raport publikowany jest do dziś, w dni powszednie – można znaleźć go tu: 

Działania komunikacyjne dotyczące uciążliwości zapachowych w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku kontynuowane były w 2022 roku w ramach kampanii REDU.