fbpx

Zarówno w zarządzaniu projektami, jak i w strategiach marketingowych, właściwe porozumienie się z różnymi grupami ludzi ma ogromne znaczenie. Dwa pojęcia, które często pojawiają się w tych kontekstach, to interesariusz i persona. Chociaż mogą się one wydawać podobne, istotnie się od siebie różnią.

Interesariusz: Kto to jest?

Interesariusz, to realna osoba lub grupa, która ma interes lub wpływ na projekt, inicjatywę lub działalność. Mogą to być zarówno osoby wewnętrzne: pracownicy czy zarząd, oraz zewnętrzne: klienci, dostawcy, społeczność lokalna, czy np. instytucje publiczne. Kluczowe jest zrozumienie, że interesariusze mogą mieć różne cele i oczekiwania. Zarządzanie nimi polega na identyfikacji, angażowaniu i zarządzaniu ich wpływem na nasz projekt.

Persona: Kogo reprezentuje?

Persona to abstrakcyjna postać, która reprezentuje konkretnego użytkownika, klienta lub segment rynku. Tworzenie person pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb, motywacji i zachowań grupy docelowej. Umożliwia to dostosowanie strategii marketingowej czy produktowej do ich wymagań. Persona jest oparta na danych demograficznych, psychograficznych i behawioralnych, które pozwalają na stworzenie realistycznego obrazu docelowego klienta.

Różnice między interesariuszem a personą:

Zakres: Interesariusz odnosi się do realnej osoby, grupy osób lub instytucji, które mogą mieć wpływ na projekt. Persona koncentruje się na zindywidualizowanej koncepcji użytkownika lub klienta.

Cel: Interesariusze mogą mieć różne cele i oczekiwania w zależności od ich roli i interesów w projekcie, podczas gdy persona reprezentuje idealnego klienta, pomagając w dostosowaniu oferty do ich potrzeb.

Metody identyfikacji: Interesariuszy identyfikuje się poprzez analizę ich roli i wpływu na projekt, a natomiast persona jest tworzona na podstawie danych demograficznych, psychograficznych i behawioralnych.

Zrozumienie i poznanie różnic między interesariuszem a personą przynosi szereg korzyści dla firmy. Poprawne zidentyfikowanie i skuteczne zarządzanie zarówno interesariuszami, jak i personami pozwala lepiej dostosować strategie komunikacyjne i marketingowe do potrzeb i oczekiwań różnych grup. Dzięki temu można efektywniej angażować interesariuszy w procesy projektowe. Pozwala to tworzyć produkty i usługi bardziej dopasowane do wymagań i preferencji docelowych klientów. Prawidłowe wykorzystanie tych koncepcji przynosi zwiększoną satysfakcję klientów, większe zaangażowanie interesariuszy oraz wzrost efektywności i konkurencyjności firmy na rynku. Dlatego warto mieć opracowane strategie zarządzania zarówno interesariuszami, jak i persony w swojej firmie.

Chcesz wiedzieć jak to zrobić?
Skontaktuj się z nami 😀

Kto jest najważniejszy w kryzysie? – ćwiczenie praktyczne